SAPPHIRE PRINCESS JAPAN

ไต้หวัน - ญี่ปุ่น โดยเรือสำราญ Princess Cruises

ได้ทั้งกิน ได้ทั้งเที่ยว 2 ประเทศในราคาสุดพิเศษ!!

        ราคานี้รวม

  • - ค่าเรือสำราญ 
  • - ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Thai Airways
  • - ทัวร์ไทเปวันแรกและวันสุดท้ายของรายการ
  • - รถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม - ท่าเรือ - สนามบิน
  • - ค่าทิปบนเรือสำราญ

         อัตราค่าบริการ 5D/ 4N        

                

 

 
 
 
 

 

Follow us on

CONTACT on LINE