เที่ยวชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

เปิดประตูสู่ภาคใต้
 ดำน้ำดูปะการัง กินปูห้อยขา
 
เดินทาง 15 - 17 เม.ย./ 01 - 03 พ.ค. 64 (3 วัน 2 คืน)

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,900.- / ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โปรแกรมการเดินทาง

เงื่อนไข และ รายละเอียดการจอง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทร. 06 3635 5987, 
08 1752 1013, 08 1810 2699
Email : arcadiacruiseinfo@gmail.com
Line Id : @arcadiacruisecente


Facebook : Arcadia Cruise Center

Follow us on

CONTACT on LINE