เที่ยวพิษณุโลก - สุโขทัย

เที่ยวเมืองเก่ามรดกโลก แหล่งกำเนิดลายสือไทย
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมความงามวัดดัง ใกล้ชิดธรรมชาติ

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 2563 (3 วัน 2 คืน)

ราคาเริ่มต้นเพียง 9,500.- / ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - เครื่องสังคโลก - วัดศรีชุม (- / กลางวัน / เย็น)
 
- สักการะพระพุทธชินราช หรือ พระใหญ่ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก
 
- ร่วมทำกิจกรรม “ เครื่องสังคโลก ”  ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี 
 
นำท่านชม วัดศรีชุม หรือ วัดฤๅษีชุม เป็นโบราณสถานที่อยู่ในเขตของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นอกกำแพงเมืองวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมี นามว่า "พระอจนะ" 
 
วันที่สองของการเดินทาง
วัดตระพังทอง  - การทำทองสุโขทัยโบราณ - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - วัดช้างล้อม - ชุมชนบ้านนาต้นจั่น (เช้า / - / เย็น)
 
- ทำบุญตักบาตรแบบวิถีชาวสุโขทัยรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ วัดตระพังทอง
 
- ชมการทำทองสุโขทัยโบราณในอ.ศรีสัชนาลัย ในอดีตเมืองศรีสัชนาลัยเคยเป็นย่านค้าเครื่องเงิน เครื่องทองมาแต่โบราณ 
 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมืองคู่แฝดสำคัญของเมืองสุโขทัยในอดีต
 
- ชมโบราณสถานสำคัญ ณ วัดช้างล้อม เป็นวัดที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1  เป็นวัดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในบรรดาวัดนอกกำแพงเมือง เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงลังกา รูประฆังกลม 
 
- ชมการสาธิตและเรียนรู้กระบวนการทำผ้าหมักโคลน ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ บ้านนาต้นจั่น
 
วันที่สามของการเดินทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง - โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย  (เช้า / กลางวัน / - )
 
- ชม   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จัดแสดงศิลปโบราณที่ได้รวบรวมจากการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496เป็นต้นมา 
 
- นำท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนกลางแจ้ง” เพื่อเรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ภายในโครงการฯ ณ โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
 

nullnullnullมารุ่งอรุณที่สุโขทัย ได้ความสุขกลับไป (3 วัน 2 คืน)

เงื่อนไข และ รายละเอียดการจอง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทร. 06 3635 5987
Email : 
arcadiacruiseinfo@gmail.com
Line Id : @arcadiacruisecente

Facebook : Arcadia Cruise Center

 

Follow us on

CONTACT on LINE