เที่ยวสกลนคร - นครพนม คริสต์มาส

ท่องเที่ยวเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสหนึ่งเดียวในไทย

 ขอพรพระธาตุ อิ่มบุญสุขใจม่วนหลาย

เมืองแห่งความสุขริมฝั่งโขง

เดินทาง 24 - 26 ธ.ค. 2563 (3 วัน 2 คืน)

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,900.- / ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง 
อนุสรณ์สถานประธาน โฮจิมินห์ – พระธาตุนคร - วัดนักบุญอันนา - พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าวัดพระธาตุเชิงชุม – พญาศรีสัตตนาคราช ( เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
- ชม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนาม
 
พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ มีลวดลายอันวิจิตรบรรจงตระการตา อยู่บริเวณริมฝั่งโขง
 
 
- พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก
 
 - ชมจุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของนครพนม ลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่นํ้าโขงเพื่อสักการบูชาพญาศรีสัตตนาคราช หนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์เดช
 

 

- นำท่านเข้าที่พัก แม่โขงเฮอริเทจ หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
 
วันที่สองของการเดินทาง
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - ครามสกล - วัดถ้ำผาแด่น –  ชุมชนบ้านท่าแร่ (เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
- สักการะ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร” รัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุปีเกิดของคนเกิดปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้เกิดวันอาทิตย์
 
เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตามวิถีไทยที่มีชื่อเสียงของชาวสกลนครที่ ครามสกล
 
- ชม Unseen ของจังหวัดสกลนคร วัดถ้าผาแด่น วัดเก่าแก่มีความเป็นมานับร้อยปี ภายในวัดเต็มไปด้วยงานประติมากรรมแกะสลักหินทรายขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ
 
- เยี่ยมชมชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่ได้ชื่อว่ามีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย ณ ชุมชนบ้านท่าแร่ ชมเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส หนึ่งเดียวในไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
 
- นำท่านเข้าที่พัก @สกลนคร หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
 
วันที่สามของการเดินทาง
ตักบาตรเช้า - วัดพระธาตุเชิงชุม – วัดป่าสุทธาวาส  - สามอังคารฟาร์ม
(เช้า / กลางวัน)
 
ชม วัดพระธาตุเชิงชุม พระอารามหลวงปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครแต่โบราณ
 
- ชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ณ วัดป่าสุทธาวาส 
 
สามอังคารฟาร์ม ฟาร์มเมลอนแห่งแรกของจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
nullnullnullnull
 
 

เงื่อนไข และ รายละเอียดการจอง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทร. 06 3635 5987
Email : 
arcadiacruiseinfo@gmail.com
Line Id : @arcadiacruisecente

Facebook : Arcadia Cruise Center

 

 

Follow us on

CONTACT on LINE