เที่ยวแพร่ - น่าน

ท่องเที่ยวเมืองมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา

เดินทาง  01- 04 พ.ค. 2564 (4 วัน 3 คืน)

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,900.- / ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (หลวงพ่อพระพุทธชินราช)
-วัดพระธาตุช่อแฮ่ ( - / กลางวัน / เย็น)
 
กราบนมัสการ หลวงพ่อพระพุทธชินราซ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก
 
สักการะ “วัดพระธาตุช่อแฮ”ซึ่งเป็นพระอารามหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาลของชาวล้านนา เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ สร้างด้วยอิฐ โบกปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทอง
 
- นำท่านเข้าพัก โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น  หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สองของการเดินทาง
พิพิธภัณฑ์บ้านคุ้มวงศ์บุรี - กาแฟบ้านไทลื้อ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - นั่งรถชมเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง  (เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
ชม “พิพิธภัณฑ์บ้านคุ้มวงศ์บุรี” หรือ “บ้านวงศ์บุรี” อาคารสีชมพูโดดเด่นอายุกว่า 100 ปี คุ้มหลังนี้อาคารแบบไทยผสมยุโรป สีชมพูอ่อน เป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ 2 ชั้นทรงไทยล้านนาผสมยุโรป ตกแต่งลวดลายด้วยไม้ฉลุที่เรียกว่าลาย  “ขนมปังขิง” ตามความนิยมกันในรัชกาลที่ 5
 
- เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองน่าน @ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ด้วยวิวสวยๆ ที่ท่านสามารถมาถ่ายรูปกับทุ่งนาสีเขียวขจีได้ ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณชื่อดังแห่งปัว
 
- นมัสการ “พระธาตุแช่แห้ง” องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ยๆ เป็นสีทองสุกปลั่งสามารถมองเห็นได้แต่ไกล เนื่องจากสูงถึง 2 เส้น เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต
 
- “นั่งรถรางชมเมืองน่าน” โดยผ่านสถานที่ต่างๆ เช่น วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดหลวงกลางเวียงอีกแห่งที่มีเจดีย์สีทองอร่าม ใช้เวลาชมรอบเมืองประมาณ 45 นาที
 
- “วัดภูมินทร์” เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่นๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงาม
 
- “วัดมิ่งเมือง” ตั้งอยู่ในตัวเมืองน่าน เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน
 
- นำท่านเข้าพัก โรงแรมน้ำทองน่าน หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สามของการเดินทาง
ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – ชุมชนตำบลบ่อสวก  – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน  (เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
- ชมธรรมชาติที่ “ดอยเสมอดาว”อยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญของแม่น้ำน่าน 
 
“เสาดินนาน้อย” มีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่างๆ กันไป บ้างเป็นแท่งแหลม บ้างเป็นแท่งมนกลม แล้วแต่จะจินตนาการให้เป็นรูปอะไร กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20ไร่ คล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ. แพร่
 
“คิดถึงชุมชน” ณ บ้านบ่อสวก เยือนถิ่นฐานโบราณคดี วิถีสุขสบาย สไตล์บ่อสวก ชุมชนที่เด่นเรื่องแหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผา ศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
“ถนนคนเดินน่าน” ถนนคนเดินที่เน้นขายอาหาร มีตั้งแต่ทั่วไปจนถึงอาหารท้องถิ่น ให้เลือกรับประทานและหลากหลาย
 
นำท่านเข้าพัก โรงแรมน้ำทองน่าน หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ   (เช้า / กลางวัน / - )
 
เยี่ยมชมตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ซื้อสินค้าของฝากพื้นเมือง 
 

nullP03004747_2.jpeg10 เท่...น่าเที่ยว จ.น่าน10 เท่...น่าเที่ยว จ.น่าน

 

  เงื่อนไข และ รายละเอียดการจอง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทร. 06 3635 5987, 08 1752 1013, 08 1810 2699
Email : 
arcadiacruiseinfo@gmail.com
Line Id : @arcadiacruisecente
Facebook : Arcadia Cruise Center      

 

Follow us on

CONTACT on LINE